Despre Noi

CONDUCEREA ARSP

 • Preşedintele executiv al ARSP: prof. univ. dr. Constantin Duvac
 • Prim-Vicepreşedinte al ARSP: prof. univ. dr. Tudorel Toader
 • Vicepreşedinte al ARSP: prof. univ. dr. Petre Buneci
 • Vicepreşedinte al ARSP: prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
 • Vicepreşedinte al ARSP: conf. univ. dr. Nicolae Grofu
 • Secretar general al ARSP: av. dr. Vasile Băiculescu
 • Secretar general adjunct al ARSP: 
 • Trezoriei al ARSP: expert contabil Simona Mihaela Andrei

 

Filiale ARSP

 

Obiective

ARSP își propune să aducă o importantă contribuție la perfecționarea legislației penale și procesual penale, prin:

 • organizarea de manifestări stiințifice cu participarea penaliștilor din țară și  străinătate; 
 • redactarea unor lucrări de specialitate; 
 • propuneri de acte normative în vederea îmbunătățirii aplicării legislației penale și procesual penale; 
 • cunoașterea legislației, doctrinei și jurisprudenței penale din alte țări și să stimuleze studiile de drept comparat;
 • activități de colaborare cu instituții de învățământ superior juridic din țară și din străinătate;
 • asigură participarea membrilor săi la cursuri, colocvii, simpozioane, congrese și alte manifestari științifice în țară și străinătate ;
 • editează Revista de Drept Penal și Romanian Criminal Law Review;
 • desfășoară, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior juridic;
 • organizează un centru de documentare în domeniul dreptului penal și sprijina procurarea de literatura juridică penală română și străină;

Centrul de documentare va asigura informarea asupra problematicii de drept penal, de drept procesual penal și de drept executional penal.

În cadrul ARSP funcționează Grupul Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal

ARSP este afiliată la Uniunea Juristilor din România