Convocator – ARSP 16 martie 2018

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE
Nr. 1 din 01.03.2018
Bucureşti, B-dul Magheru nr. 22, sector 1

 

C O N V O C A T O R

 

     Având în vedere art. 11 alin. 2 teza I şi art. 13 alin. 1 din Statutul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 26 noiembrie 2010, autentificat sub nr. 1065 din 10.10.2011 (denumit în continuare Statutul Asociaţiei),
     Ţinând seama de Hotărârea adunării generale a Asociaţiei din 17.03.2017, când s-a stabilit ca moment al ţinerii adunării generale pe anul 2017, în sesiune ordinară, data de 16.03.2018,
     În temeiul art. 20 din Statutul Asociaţiei
     Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale vineri, 16 martie 2018 orele 09,30 la Sala Senatului Universității Româno-Americane, din Bd. Expoziției, Nr.1B, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Raportul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2017

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC
Președinte executiv al Asociației
Redactor şef al Revistei de drept penal

2. Raportul trezorierului asupra situaţiei financiare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2017.

Ec. Simona Mihaela ANDREI
Trezorierul Asociaţiei

3. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2017

Petre ANTON
Membru în Comisia de cenzori

4. Programul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2018

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC
Președinte executiv al Asociației
Redactor şef al Revistei de drept penal

5. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2017.

av. Vasile BĂICULESCU
Secretar general adjunct al Asociaţiei

6. Proiectul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 16 martie 2018.

Conf. univ. dr. Nicolae GROFU
Vicepreşedinte al Asociaţiei
Redactor şef adjunct al Revistei de drept penal

7. Proiectul Hotărârii Consiliului Director a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 16 martie 2018.

dr. Vlad-Alexandru VOICESCU
Secretar general al Asociaţiei

 

8. Diverse

PREȘEDINTE EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC