Anunț Important - 11.02.2021

A N U N Ț

 

Onoraţi membri ai Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale,

Vă facem cunoscut că,

Având în vedere art. 11 alin. 2 teza I şi art. 13 alin. 1 din Statutul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 26 noiembrie 2010, autentificat sub nr. 1065 din 10.10.2011 (denumit în continuare Statutul Asociaţiei),

În temeiul art. 20 din Statutul Asociaţiei

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale vineri, 12 martie 2021, orele 10.30, care se va ține prin intermediul platformei ZOOM,

cu ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat la acest mail.

Folosim acest prilej pentru a vă ruga să participaţi la adunarea generală deoarece se vor dezbate probleme de interes pentru activitatea Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale şi a Revistei de drept penal şi pentru a vă solicita să achitaţi plata cotizaţiei anuale de 50 lei, până la data de 1 martie a anului în curs, pentru a avea drept de vot la adunarea generală din 12 martie 2021 şi pentru a vă putea bucura de celelalte drepturi prevăzute de Statut pentru membrii Asociaţiei.

Suma menţionată va fi depusă în contul Asociaţiei, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala „Unirea", cod IBAN: RO11RNCB0082033600380001.

Cu cele mai calde mulţumiri

PREȘEDINTELE EXECUTIV ASOCIAŢIEI

REDACTOR ŞEF AL REVISTEI DE DREPT PENAL

Prof. univ. dr. CONSTANTIN DUVAC

 

Convocator ASRP 2021