Procesul de recenzare

 Revista de drept penal este o revistă deschisă studiilor, articolelor, comentariilor, analizelor și cercetărilor aprofundate consacrate instituțiilor de drept penal și drept procesual penal.

În legătură cu procesul de recenzare, trebuie relevat că absolut toate lucrările propuse spre publicare revistei sunt analizate, corectate și aprobate într-o primă fază de redactorii revistei, iar proiectul de sumar este întocmit de redactorul șef. Lucrările și proiectul de sumar sunt înaintate din timp spre analiză la trei referenți – membri ai colegiului de redacție și cadre universitare apreciate. În ședința colegiului de redacție, care are loc o dată la trei luni, referenții prezintă conținutul referatelor întocmite de eiși împreună cu redactorii revisti se hotărăște asupra sumarului și lucrărilor reținute pentru publicare. Procesul redacțional are drept criterii de bază valoarea științifică a materialelor, prestigiul științific al autorilor, precum și interesul cititorilor revistei, care, în cea mai mare parte a lor, sunt abonați fideli ai acesteia.

Criteriile de evaluare avute în vedere de referenți la întocmirea referatelor:

 1. Subiectul articolului corespunde tematicii revistei
 2. Obiectivele sunt clar definite
 3. Referintele bibliografice sunt utilizate corect
 4. Citarea literaturii de specialitate este corespunzatoare
 5. Concluziile concorda cu obiectivul articolului
 6. Argumentele stiintifice sunt sustinute intr-o ordine logica
 7. Gradul de originalitate a lucrarii este corespunzator standardelor
 8. Articolul contribuie la dezvoltarea teoriei
 9. Rezumatul corespunde cerintelor
 10. Articolul corespunde contextului stiintific actual

Privitor la materialele care se publica, redactia isi rezerva urmatoarele drepturi:

 • să modifice titlurile acestora – spre a se vedea mai clar continutul si obiectul lor;
 • sa reformuleze, stilizeze si sa corecteze unele formulari confuze, neclare, incomplete, fara a aduce atingere fondului de idei al autorului;
 • sa alcatuiasca grupaje de articole care trateaza acelasi subiect – dar cu opinii partial ori total diferite – în scopul de a oferi cititorilor optiunea intre puncte de vedere deosebite si/ sau informatii suplimentare;
 • sa le publice, cand apreziază necessar, pe suport de hârtie, ca supliment al revistei.

Decizia in privinta publicarii sau nepublicarii va fi comunicat autorului in termen de 60 de zile de la data primirii articolului.

Materialele trimise redactiei spre publicare nu pot face obiectul ofertei catre alte publicatii decat in cazul refuzului publicarii acestora.

Colaboratorii sunt rugati sa respecte legislatia privind drepturile de autor evitand orice forma de plagiat.

Redactia nu-și asuma nicio raspundere in caz de plagiat, intreaga raspundere, atat juridicat, cat si deontologica revenind in exclusivitate autorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *