Colegiul de redactie

Directorul  revistei

prof. univ. dr. George Antoniu, director științific onorific al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Senior editor

prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, cercetător științific onorific al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, prorector al Universității „George Barițiu” din Brașov

Redactor-șef

conf. univ. dr. Constantin Duvac, Universitatea „Agora” din Oradea, cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

Redactor-șef adjunct

lector univ. dr. Nicolae Grofu, cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Membri
(în ordine alfabetică)

lector univ. dr. Ortansa Brezeanu, cercetător ştiinţific onorific al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. José Luis de la Cuesta, Catedrático de Derecho Penal, Universidad del Pais Vasco, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP); conf. univ. dr. Valerică Dabu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative; prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; dr. Ion Flămânzeanu, cercetător gr. III la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; conf. univ. dr. Mioara Ketty Guiu, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti; dr. Ion Ifrim, cercetător gr. III la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Roberto E. Kostoris, Proffessore Ordinario di diritto processuale penale al Universita degli Studi di Padova; professeur Leszek Kubicki, Rédacteur en chef de la Revue polonaise „l’État et le Droit”; prof. univ. dr. Khristian Kühl, Eberhard Karls, Universität Tübingen; lector univ. dr. Daniela Iuliana Lămăşanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ, Universitatea „Babeş‑Bolyai” din Cluj Napoca; prof. univ. dr. Constantin Mitrache, Universitatea din Bucureşti; conf. univ. dr. Ioan Molnar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti; prof. univ. dr. Ion Neagu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; prof. univ. dr. Adán Nieto Martin, Universidad de Castilia la Mancha, Instituto de Derecho Penal Europeo; prof. univ. dr. Lorenzo Picotti, Dipartamento di Studi Giuridici, Universitá di Verona; prof. Avv. Mario Pisani, Instituto di Diritto Penale, Milano, Italia; prof. univ. dr. Jean Pradel, professeur émérite de l’Université de Portiers; prof. univ. dr. Jacques‑Henri Robert, professeur á l’Université Panthéon‑Assas, directeur de l’Institut de criminologie, Paris, France; prof. univ. dr. mult. d. h. c. Ulrich Sieber, Max‑Planck ‑ Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Deutschland; prof. univ. dr. Avv. Alfonso Stile, Proffessore Ordinario di diritto penale al Universitá di Roma „La Sapienza”; prof. univ. dr. Grigore Theodoru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan. Cuza” din Iaşi; prof. univ. dr. Françoise Tulkens, Juge á la Cour Européenne des Droits de l’Homme, présidente de la deuxième section; prof. univ. dr. Georgeta Ungureanu, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti; prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, Universitatea din Bucureşti; dr. Vlad Alexandru Voicescu; prof. univ. dr. Eugenio Raul Zaffaroni, Universidad de Buenos Aires, Juge á la Cour Supréme de l’Argentine

Secretar general de redacție

prof. univ. dr. Ilie Pascu

Secretar tehnic

Nicu-Răzvan Dobârceanu

Secretar tehnic adjunct

IIiana Mihaela Stanciu