0

Instructiuni redactare materiale Conferinta 16-17.11.2018

Paper Title [Arial 14, bold, left alignment, capitalize the first letter]

Author Name1, Author Name2 [Arial, 12-point, bold]

1Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

2Author Affiliation (COUNTRY) [11-point, italic]

E-mails [11-point, italic, separated by comas]

Abstract [Arial, 12-point, bold, left alignment]

This template will assist you in formatting your paper. Please, copy it on your computer and insert the text keeping the format and styles indicated. The various components of your paper (title, abstract, keywords, sections, text, etc.) are already defined on the style sheet, as illustrated by the portions given in this document. [Arial, 10-point, justified alignment]

Keywords: Innovation, technology, research projects, etc. [Arial 10-point, justified alignment].

1         Section [Arial, 12-point, bold, left alignment]

There is a limitation of 4/6 pages. All pages size should be A4 (21 x 29,7cm). The top, bottom, right, and left margins should be 2,5 cm. All the text must be in one column and Arial font, including figures and tables, with single-spaced 10-point interline spacing. [Arial, 10 point, normal, justified alignment]

1.1       Subsection [Arial 12, bold italic, left alignment, capitalize the first letter]

The text included in the sections or subsections must begin one line after the section or subsection title. Do not use hard tabs and limit the use of hard returns to one return at the end of a paragraph. Please, do not number manually the sections and subsections; the template will do it automatically.

1.1.1       Sub-subsection: Guidelines for Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

1.1.2       Sub-subsection: Guidelines for Figures and Tables

Tables, figures, and graphics should be centred, numbered and accompanied by a legend. Figure captions should be below figures; table heads should appear above tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use the abbreviation “Fig. 1”, even at the beginning of a sentence.

1.1.3       Sub-subsection: Guidelines for Page numbers and Footnotes

Please, do not add any kind of pagination anywhere in the paper. Avoid using headers and use footnotes [Arial, 8 point] only within the page margins (2,5 cm of white margins).

1.1.4       Sub-subsection: Guidelines for References

The list of the references should be given at the end of the paper. References are numbered in brackets by order of appearance in the document (e.g. [1], [2], [3]). The same reference can be cited more than once in the text with the same reference number.

2         Section

Use as many sections and subsections as you need (e.g. Introduction, Methodology, Results, Conclusions, etc.) and end the paper with the list of references.

REFERENCES [Arial, 12-point, bold, left alignment]

[1]          Reference [Arial, 10-point, left alignment, upper and lower case]

[2]          Einstein, A. (1916). General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49(7), pp. 769-822.

0

Formular înscriere Conferinta 16-17.11.2018

CONFERENCE “Multidisciplinary Approach in the Field of Preventing and Combating Cybercrime“

16-17 November 2018

Bucharest

Participants’ information

Family name___________________________________________

Title: _________ (Prof. /Dr./Other) Mr./Ms./Mrs. ______________

First name _____________________________________________

Organisation____________________________________________

Address________________________________________________

Postal/Zip code:_______________________ City______________

Telephone ______________________________________________

Fax______________________ E-mail________________________

Admission Fee (975 RON)

It includes ISI Conference Proceedings in CD, conference kit and coffee breaks.

Lunch on my own _____YES/____NO

 

Date _________/___________/_________

Signature __________________________

0

Conferința „Abordarea multidisciplinară în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice”

Stimate domn/Stimată doamnă,

Avem deosebita plăcere să vă informăm că, sub auspiciile Asociației Române de Științe Penale, organizăm conferința cu titlul „Abordarea multidisciplinară în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice”, cu sprijinul unor specialişti de la nivelul statelor membre ale UE, precum şi de la nivel naţional.

Activitatea de referinţă  are loc în perioada 16 – 17 noiembrie 2018, la hotel,în București (coordonatele logistice vor fi transmise în curând).

Grupul țintă al activității este format din personal specializat, implicat în lupta împotriva criminalității informatice, studenți, doctoranzi.

Scopul activității este de a creşte gradul de conștientizare cu privire la cele mai recente modus operandi legate de criminalitatea informatică.

Taxa de participare este de 975 RON și include articolele indexate ISI pe suport CD, kitul de eveniment și pauzele de cafea. Costurile pentru masa de prânz vor fi suportate de participanți.

Vă invităm să transmiteţi propunerile referitoare la subiectul conferinței până la data de 15 septembrie 2018.  Acestea trebuie să conțină un rezumat de 200-250 de cuvinte. Vă rugăm să includeți titlul, afilierea instituțională, scurt CV și datele de contact.

Articolele, vor fi trimise, atât în limba română cât și în limba engleză, până la data de 23.09.2018, cu respectarea cerințelor de redactare, la următoarea adresă de e-mail: bunpetre56@yahoo.com.

Pentru înscrierea la conferință, vă rugăm să completați și să transmiteți formularul online până la data de 15 septembrie 2018. Veți primi o confirmare în termen de câteva zile de la înregistrare, împreună cu alte informații practice. Dacă primim mai multe cereri decât există capacitate de conferință, este posibil să limităm participarea.

Detalii bancare pentru taxa de conferință

Asociația Română de Științe Penale

Contul IBAN RO97RNCB0082033600380005, deschis la BCR – Sucursala Unirea din București

CUI: 8222533

Așteptăm cu nerăbdare să vă avem alături la conferinţă!

Cu deosebită stimă,

Profesor univ.dr. Petre BUNECI