0

Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată

INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN ART. 6 ŞI ART. 9 LIT. C) DIN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE. APLICAREA ART. 41 ALIN. (2) C. PEN. 

LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR. CONDIŢII

MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE. EXPRIMAREA OPOZIŢIEI PERSOANEI SOLICITATE CU PRIVIRE LA PREDARE 

REPUNEREA ÎN TERMENUL LEGAL DE FORMULARE A PLÂNGERII ÎMPOTRIVA REZOLUŢIILOR SAU ORDONANŢELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ. INADMISIBILITATEA RECURSULUI 

VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ. DAUNE MATERIALE  ŞI DAUNE MORALE

 

0

Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

  • ACTUL SEXUAL CU UN MINOR; ART. 198 ALIN. (4) C. PEN. PORNOGRAFIA INFANTILĂ PRIN SISTEME INFORMATICE. RECUNOAŞTEREA PRETENȚIILOR CIVILE
  • CAZURILE ÎN CARE PUNEREA ÎN MIŞCARE SAU EXERCITAREA ACŢIUNII PENALE ESTE ÎMPIEDICATĂ. LIPSA PLÂNGERII PREALABILE
  • COMPETENŢĂ MATERIALĂ. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
  • ÎNŞELĂCIUNE. INTENŢIE. CRITERII DE EVALUARE. CERCETARE JUDECĂTOREASCĂ
  • TRAFIC DE DROGURI. OPERAŢIUNI PRIVIND CIRCULAŢIA DROGURILOR