0

Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată

COMPETENŢA DIRECŢIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE. INFRACŢIUNI ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITĂŢILOR EUROPENE

COMPETENŢA ÎN CAZ DE SCHIMBARE A CALITĂŢII INCULPATULUI, FAPTĂ AVÂND LEGĂTURĂ CU ATRIBUŢIILE DE SERVICIU  ALE ACESTUIA

EVAZIUNEA FISCALĂ PREVĂZUTĂ ÎN ART. 9 ALIN. (1) LIT. C)  DIN LEGEA NR. 241/2005. CUANTUMUL PAGUBEI

PRELUNGIREA MĂSURILOR PREVENTIVE FAŢĂ DE INCULPATA PERSOANĂ JURIDICĂ

TRAFIC DE DROGURI DE RISC. JUDECATA ÎN CAZUL RECUNOAŞTERII VINOVĂŢIEI

0

Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată

CONTESTAŢIE ÎN ANULARE. INADMISIBILITATE

EXCEPŢIA NULITĂŢII ABSOLUTE A PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVĂ. RESPINGEREA PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVĂ

NECESITATEA ATAŞĂRII MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE. POSIBILITATEA REFUZULUI DE A EXECUTA MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE DE CĂTRE AUTORITATEA JUDICIARĂ DE EXECUTARE

RESPINGEREA, CA NEÎNTEMEIATĂ, A CERERII DE ÎNLOCUIRE A MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE CU MĂSURA OBLIGĂRII DE A NU PĂRĂSI LOCALITATEA. DURATA REZONABILĂ A ARESTĂRII PREVENTIVE

TRAFIC DE DROGURI DE MARE RISC, ÎN FORMĂ CONTINUATĂ, ÎN STARE DE RECIDIVĂ POSTEXECUTORIE. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI

 

0

Soluţii (rezumate) din practica judiciară a instanţelor de judecată

  • ÎMPREJURĂRI CARE POT CONSTITUI CIRCUMSTANŢE ATENUANTE
  • MENŢINEREA STĂRII DE AREST PREVENTIV A INCULPATULUI ÎN CALEA DE ATAC A APELULUI. TERMEN REZONABIL AL DURATEI ARESTĂRII PREVENTIVE
  • TENTATIVA LA INFRACŢIUNEA DE OMOR CALIFICAT. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI
  • VERIFICAREA DIN OFICIU A LEGALITĂŢII ŞI TEMEINICIEI ARESTĂRII PREVENTIVE. PERICOLUL CONCRET PENTRU ORDINEA PUBLICĂ
  • VERIFICAREA TEMEINICIEI CERERII DE LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR