0

Trimitere preliminară. Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. Decizia cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. Condamnare în lipsă. Predare condiţionată de returnarea persoanei căutate în statul membru de executare

Trimitere preliminară. Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. Decizia‑cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. Condamnare în lipsă. Predare condiţionată de returnarea persoanei căutate în statul membru de executare.