0

Conferinţa cu participare internaţională „noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic” – Bucureşti, aula Academiei Române, 26 octombrie 2012

1. Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, împreună cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale şi cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept, a organizat în ziua de 26 octombrie 2012, la Bucureşti, în Aula Academiei Române, conferinţa cu participare internaţională cu tema „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic”.

2. Conferinţa, moderată de directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, prof. univ. dr. Mircea Duţu şi de preşedintele Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, prof. univ. dr. George Antoniu, s-a bucurat de participarea prof. univ. dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi, de la Universitatea din San Sebastian, Spania, preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal din anul 2004 şi a prof. univ. dr. Şerban Ionescu de la Universitatea Paris 8 (Saint-Denis), Franţa, şi Universitatea Québec at Trois-Rivières, Canada, precum şi a numeroase cadre universitare, practicieni sau specialişti români din domeniul ştiinţelor penale.

3. În deschiderea sesiunii ştiinţifice, prof. univ. dr. Mircea Duţu a prezentat o temă referitoare la „Codificarea dreptului penal: între tradiţie şi mondializare. Contribuţii româneşti: V.V. Pella, promotor al unificării şi codificării dreptului penal”. Cu acest prilej, a fost lansată şi lucrarea „Vespasian V. Pella (1897-1952)”, realizată de prof. univ. dr. Mircea Duţu. Această operă a fost elaborată cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la moartea prof. univ. dr. Vespasian V. Pella , „fondator al dreptului internaţional penal, promotor al unificării dreptului penal, artizan al justiţiei penale internaţionale”2, fost preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal din anul 1946 până în anul 1952, după ce în perioada 1924-1939 fusese vicepreşedinte.

Prof. univ. dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi a prezentat studiul „The New Criminal Law: Tradition, Recodification, Reform, Judicial Progress”, iar prof. univ. dr. Şerban Ionescu o comunicare referitoare la „Justiţie, terapie şi rezilienţă asistată”.

În continuare a luat cuvântul reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Alexandra Mihaela Şinc, secretarul general al acestei instituţii din a cărei delegaţie au mai făcut parte: Alina Barbu, şef serviciu; Carmen Necula şi Radu Geamănu.

4. Conferinţa cu participare internaţională „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic” a fost împărţită în trei secţiuni consacrate dreptului penal, dreptului procesual penal – prin prisma noilor Coduri, penal şi de procedură penală, şi discuţiilor pe marginea acestora.

Partea I a dezbaterii cu tema Drept penal, l-a avut ca moderator pe prof. univ. dr. George Antoniu, directorul ştiinţific onorific al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (denumit în continuare I.C.J.), preşedintele Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale (denumită în continuare A.R.S.P.) şi al Grupului naţional român afiliat la Asociaţia Internaţională de Drept Penal.

În cadrul acestei părţi şi-au prezentat studiile realizate: prof. univ. dr. George Antoniu – „Noua legislaţie penală. Reflecţii preliminare”; prof. univ. dr. Constantin Mitrache (Universitatea din Bucureşti) – „Reflecţii asupra unor reglementări de aplicare în timp a legii penale prevăzute în noul Cod penal”; cercetător ştiinţific gradul II dr. Tudor Avrigeanu, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”) – „Infracţiunea”; conf. univ. dr. Florin Streteanu (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj – decanul Facultăţii de Drept) – „Consideraţii privind răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal”; prof. univ. dr. Viorel Paşca (Universitatea de Vest, Timişoara, prim-vicepreşedinte al A.R.S.P.) – „Violenţa familială şi noţiunea de membru de familie în noul Cod penal”; conf. univ. dr. Constantin Duvac (cercetător ştiinţific asociat al I.C.J., Universitatea „Agora” din Oradea, secretar general al A.R.S.P.) – „Observaţii asupra infracţiunilor contra persoanei, contra patrimoniului, privind autoritatea şi frontiera de stat, precum şi contra înfăptuirii justiţiei”; prof. univ. dr. Ilie Pascu (Universitatea Ecologică, Bucureşti, vicepreşedinte al ARSP) – „Modificările noului Cod penal în raport cu legea penală în vigoare în materia infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, infracţiunilor de fals, infracţiunilor electorale, infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor contra capacităţii de luptă a armatei; aspecte pozitive şi critice, precum şi sugestii de perfecţionare”; prof. univ. dr. Alexandru Boroi (Universitatea „Danubius”, Galaţi) – „Modificările noului Cod penal în raport cu legea penală în vigoare în materia infracţiunilor contra siguranţei publice şi a infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială”; prof. univ. dr. Ovidiu Predescu (cercetător ştiinţific onorific al I.C.J., editor executiv al Revistei „Dreptul”, vicepreşedinte al ARSP), lector univ. dr. Nicolae Grofu (cercetător ştiinţific asociat al I.C.J., Academia de Poliţie „Al. I Cuza” Bucureşti, secretar general adjunct al ARSP) – „Dreptul la viaţă şi eutanasia în lumina Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a dreptului penal român” şi prof. univ. dr. Ioana Vasiu (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Universitatea Dimitrie Cantemir, Filiala Cluj) – „Informatica şi noua legislaţie penală”.

A doua parte a dezbaterii – Drept procesual penal – i-a avut ca moderatori pe prof. univ. dr. George Antoniu şi pe prof. univ. dr. Nicolae Volonciu de la Universitatea din Bucureşti.

La această secţiune s-au înscris cu comunicări sau au luat cuvântul: prof. univ. dr. Grigore Gr. Theodoru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi) – „Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale; acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal; participanţii în procesul penal”; prof. univ. dr. Ioan Griga (Universitatea Ecologică, Bucureşti) – „Noutăţi majore privind exercitarea funcţiilor judiciare în procesul penal; renunţarea la urmărirea penală; acordul de recunoaştere a vinovăţiei; procedura judecăţii simplificate în viitorul Cod de procedură penală”; prof. univ. dr. Nicolae Volonciu (Universitatea din Bucureşti), prof. univ. dr. Petre Buneci(Universitatea Ecologică, Bucureşti, decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative) – „Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; măsurile preventive şi alte măsuri procesuale; acte procesuale şi procedurale comune”; prof. univ. dr. Gheorghiţă Mateuţ (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) – „Măsurile preventive faţă de persoana juridică”; conf. univ. dr. Mihai Apetrei (Universitatea Ecologică, Bucureşti), lector univ. dr. Ioana-Cleopatra Drimer (Universitatea Ecologică, Bucureşti) – „Noul Cod de procedură penală. Proceduri speciale. Garanţii procesuale în cazul tragerii la răspundere penală a minorului”.

Dezbaterile au continuat în cadrul secţiunii următoare – Discuţii, concluzii şi închiderea lucrărilor – prezentându-şi propriile comunicări în legătura cu tema conferinţei sau punctul de vedere în ceea ce priveşte chestiunile prezentate, după caz: prof. univ. dr. Viorel Paşca, prof. univ. dr. Petre Buneci, conf. univ. dr. Constantin Duvac, lector univ. dr. Nicolae Grofu, lector univ. dr. Elisabeta-Mariana Boţian, dr. Camelia Bogdan şi auditorul de justiţie Sorin-Alexandru Vernea.

5. În cadrul acestui eveniment ştiinţific a fost prezentat şi volumul I al lucrării consacrate acestei Conferinţe, care include comunicările prezentate în primele două părţi ale evenimentului, publicat de Editura Universul Juridic din Bucureşti, partenerul tradiţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, reprezentată de preşedintele Nicolae Cîrstea şi de o echipă de colaboratori inimoşi, cărora le mulţumim pentru contribuţia adusă la realizarea acestui eveniment ştiinţific. Volumul al II-lea al Conferinţei va apărea în ultima decadă a lunii decembrie 2012.

6. Conferinţa cu participare internaţională „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic” s-a bucurat de o largă participare în rândul penaliştilor români (profesori, cercetători, judecători, procurori, organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, avocaţi, consilieri juridici şi poliţişti).

Buna desfăşurare a acestei manifestări nu ar fi fost însă posibilă fără implicarea activă a directorului Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, prof. univ. dr. Mircea Duţu şi a preşedintelui Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, prof. univ. dr. George Antoniu, cărora le mulţumim şi pe această cale pentru eforturile depuse.
Totodată, aducem calde mulţumiri sponsorului nostru S.C. Hidro Salt B 92 S.R.L.

7. În şedinţa Biroului Consiliului director al A.R.S.P. din 2 noiembrie 2012, pe baza aprobării conducerii Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal şi a Consiliului director al acesteia din iunie 2012, a fost stabilită perioada 9-10 mai 2013, pentru organizarea de către Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, prin Grupul Naţional Român, împreună cu Grupul Naţional Francez şi în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi cu alte instituţii sau asociaţii de prestigiu din România, a unei Conferinţe regionale a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, la Bucureşti – Palatul Parlamentului, cu respectarea directivelor acesteia pentru realizarea unui astfel de eveniment.

Detalii cu privire la programul şi condiţiile de participare la această conferinţă, care va fi indexată ISI, vor putea fi obţinute pe site-ul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale – www.arsp.ro, începând cu data de 15 ianuarie 2013 sau de la secretarul general al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, conf. univ. dr. Constantin Duvac.