0

Convocator – Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 15 martie 2019

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE

Nr. 1 din 01.02.2019

Bucureşti, B-dul Magheru nr. 22, sector 1

C O N V O C A T O R

Având în vedere art. 11 alin. 2 teza I şi art. 13 alin. 1 din Statutul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 26 noiembrie 2010, autentificat sub nr. 1065 din 10.10.2011 (denumit în continuare Statutul Asociaţiei),

Ţinând seama de Hotărârea adunării generale a Asociaţiei din 16.03.2018, când s-a stabilit ca moment al ţinerii adunării generale pe anul 2017, în sesiune ordinară, data de 15.03.2019,

În temeiul art. 20 din Statutul Asociaţiei

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale vineri, 15 martie 2018 orele 09,30 la Sala Senatului Universității Româno-Americane, din Bd. Expoziției, Nr.1B, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2018

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Raportul trezorierului asupra situaţiei financiare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2018.

Ec. Simona Mihaela ANDREI

Trezorierul Asociaţiei

  1. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018

Petrică ANTON

Membru în Comisia de cenzori

  1. Programul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019.

av. Vasile BĂICULESCU

Secretar general adjunct al Asociaţiei

  1. Proiectul Hotărârii Adunării Generale a Asociației Române de Științe Penale din 15 martie 2019..

Lector. univ. dr. Nicolae GROFU

Vicepreşedinte al Asociaţiei

Redactor şef adjunct al Revistei de drept penal

  1. Proiectul Hotărârii Consiliului Director a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 15 martie 2019.

dr. Vlad-Alexandru VOICESCU

Secretar general al Asociaţiei

  1. Diverse

 

PREȘEDINTE EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI

 Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

0

Prelungirea termenului de înscriere conferința „Abordarea multidisciplinară în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice”

Stimați colegi,

Avem plăcerea de a vă comunica prelungirea termenului de înscriere la conferința cu titlul „Abordarea multidisciplinară în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice”, organizată de către Asociația Română de Științe Penale, până la data de 30.10.2018.

Articolele vor fi publicate în Revista Editurii Lumen care este indexată ISI, precum și în mai multe baze de date internaționale, fapt pentru care, acestea vor fi trimise, atât în limba română cât și în limba engleză, până la data de 30.10.2018, cu respectarea cerințelor de redactare, la următoarea adresă de e-mail: bunpetre56@yahoo.com.

După controlul științific al comunicărilor transmise până la data de 30.10.2018, veți primi un mail cu privire la acceptarea sau nu a lucrării dumneavoastră până la data de 5 noiembrie 2018 din partea comitetului de evaluare. În situația în care lucrarea nu este acceptată taxa de participare va fi returnată.

Pentru înscrierea la conferință, vă rugăm să completați și să transmiteți formularul online până la data de 30 octombrie 2018. Veți primi o confirmare în termen de câteva zile de la înregistrare, împreună cu alte informații practice. Dacă primim mai multe cereri decât există capacitatea sălii alocate pentru conferință, este posibil să limităm participarea, sens în care veți fi anunțați în timp util.

Detalii bancare pentru taxa de conferință

Asociația Română de Științe Penale

Contul IBAN RO97RNCB0082033600380005, deschis la BCR – Sucursala Unirea din București

CUI: 8222533

Reamintim că taxa de participare pentru membrii Asociației Române de Științe Penale este de 800 lei, iar pentru cei care nu au această calitate este de 975 lei.

Activitatea de referinţă va avea loc în perioada 16 noiembrie 2018, la Palatul Parlamentului, din București, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Salon Dimitrie Cantemir (Salonul Alb). În acest sens, rugăm toți participanții să transmită fie odată cu fișa de înscriere, fie până la data de 08.11.2018, seria și nr. cărții de identitate și nr. de înmatriculare al autoturismului, întrucât sunt necesare pentru accesul în perimetrul Palatului Parlamentului.

Accesul la Palatul Parlamentul va fi realizat pe la intrarea A1. Având in vedere măsurile de securitate din cadrul Palatului Parlamentului va rugam sa aveți un act de identitate asupra dumneavoastră.

Comitetul de organizare