0

Convocator – Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 15 martie 2019

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE PENALE

Nr. 1 din 01.02.2019

Bucureşti, B-dul Magheru nr. 22, sector 1

C O N V O C A T O R

Având în vedere art. 11 alin. 2 teza I şi art. 13 alin. 1 din Statutul Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 26 noiembrie 2010, autentificat sub nr. 1065 din 10.10.2011 (denumit în continuare Statutul Asociaţiei),

Ţinând seama de Hotărârea adunării generale a Asociaţiei din 16.03.2018, când s-a stabilit ca moment al ţinerii adunării generale pe anul 2017, în sesiune ordinară, data de 15.03.2019,

În temeiul art. 20 din Statutul Asociaţiei

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale vineri, 15 martie 2019 orele 09,30 la Sala Senatului Universității Româno-Americane, din Bd. Expoziției, Nr.1B, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pe anul 2018

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Raportul trezorierului asupra situaţiei financiare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2018.

Ec. Simona Mihaela ANDREI

Trezorierul Asociaţiei

  1. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018

Petrică ANTON

Membru în Comisia de cenzori

  1. Programul de activitate a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte executiv al Asociației

Redactor şef al Revistei de drept penal

  1. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale pentru anul 2019.

av. Vasile BĂICULESCU

Secretar general adjunct al Asociaţiei

  1. Proiectul Hotărârii Adunării Generale a Asociației Române de Științe Penale din 15 martie 2019..

Lector. univ. dr. Nicolae GROFU

Vicepreşedinte al Asociaţiei

Redactor şef adjunct al Revistei de drept penal

  1. Proiectul Hotărârii Consiliului Director a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale din 15 martie 2019.

dr. Vlad-Alexandru VOICESCU

Secretar general al Asociaţiei

  1. Diverse

 

PREȘEDINTE EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI

 Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Asociatia Romana de Stiinte Penale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *